แสดงสินค้า CrystalFloor ในงาน PROPAK ASIA 2019

PROPAK ASIA 2019
12-15 มิถุนายน 2562
งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต
การแปรรูปและบรรจุภัณฑ์แห่งภูมิภาคเอเชีย บริษัท เรพ ฟลอร์ จำกัดได้เข้ารวมออกบูธจัดแสดงสินค้า นวัตกรรมพื้นใหม่ๆ ภายในงาน ณ ไบเทค บางนา ศิกษาเพิ่มเติม https://www.propakasia.com/ppka/2019/th/aboutshow.asp

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ