แสดงสินค้า CrystalFloor ในงาน สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี 2018

สมาคมโรงสีข้าวสุพรรณบุรี 2018    วันที่ 12 พฤษภาคม 2561
งานพบปะและสานสัมพันธไมตรีระหว่างสมาชิกผู้ประกอบการโรงสีข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง บริษัท เรพ ฟลอร์ จำกัดได้เข้ารวมออกบูธจัดแสดงสินค้า นวัตกรรมพื้นใหม่ๆ ภายในงาน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี  ติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thairicemillers.com/

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ